Najtechnika.sk

Prihlásenie:
Meno:
Heslo:
 
registrácia
zabudnuté heslo
 

Obchodné podmienky

Úvodné ustanovenie

Pre internetový obchod  www.najtechnika.sk platia  nasledujúce  Všeobecné  obchodné  podmienky.

Internetový obchod prevádzkuje:

NajTechnika s.r.o.,  Kukučínova 4685/19, Sereď, 926 01 tel. č.: +421 944 430 130.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upresňujú jednotlivé práva a zároveň aj povinnosti predávajúceho i kupujúceho. Zaväzujú predávajúceho pri predaji tovaru a kupujúceho pri kúpe tovaru prostredníctvom objednávky tovaru niektorým zo spôsobov uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach,   pri dodaní, prevzatí objednaného tovaru a platbe za objednaný tovar.

Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke internetového obchodu www.najtechnika.sk.

Zadaním objednávky vyjadruje kupujúci svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami, a to, že sa s týmito podmienkami riadne oboznámil a že údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a úplné.

Ochrana osobných údajov

Internetový obchod www.najtechnika.sk rešpektuje súkromie každého jednotlivca. Na základe toho zaobchádza s osobnými údajmi jej zákazníkov v súlade so všetkými zákonnými nariadeniami týkajúcimi    sa ochrany osobných údajov. Údaje využíva na vybavenie objednávok, neposkytuje ich tretím osobám či inštitúciám (s výnimkou prepravcu).

1.      Spôsob objednávania

Objednávkou sa rozumie objednanie si tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.najtechnika.sk. Objednávka je návrhom na uzatvorenie zmluvy predloženým objednávateľom (kupujúcim), ktorý sa potvrdením zo strany predávajúceho stáva kúpnou zmluvou - pre obe zmluvné strany záväznou.

Kupujúci  si  môže  tovar  objednať  on-line  na  našej  stránke   www.najtechnika.sk,   telefonicky               na tel. č.: +421 944 430 130, alebo e-mailom na našu e-mailovú adresu info@najtechnika.sk, v ktorom však kupujúci musí uviesť presný názov ním zvoleného tovaru, počet objednávaných kusov, kontaktné údaje kupujúceho, a to: presnú adresu, telefónne číslo a email.

2.      Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje, že:

- dodá kupujúcemu druh a množstvo tovaru, ktoré uviedol vo svojej objednávke, a to v takej kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky,

- tovar odovzdá prepravnej spoločnosti vhodne zabalený, aby sa predišlo prípadnému poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

- oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou, či oneskorené dodanie tovaru spôsobené nesprávne zadanou adresou prijímateľa,

- poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou,

- nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia (prípadne zrušenia) distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

3.      Povinnosti kupujúceho

Povinnosťou kupujúceho je:

- objednaný tovar prevziať,

- skontrolovať neporušenosť obalov - v prípade poškodenia (napr.: deformácia obalu) odporúčame zásielku nepreberať a bezodkladne nás so vzniknutou situáciou oboznámiť,

- zaplatiť za tovar stanovenú cenu v plnej výške  v zmysle platobných podmienok platných v deň objednania tovaru,

- skontrolovať tovar a presnosť faktúry - ak kupujúci zistí nejaké chyby, je jeho povinnosťou informovať nás telefonicky alebo e-mailom najneskôr do 3 dní od prevzatia tovaru.

V prípade, že si kupujúci tovar ním objednaný neprevezme, vyhradzuje si predávajúci právo na uplatnenie svojho nároku na náhradu vzniknutej škody.

4.      Dodacie lehoty a spôsob dodania

Predávajúci vybavuje objednávky priebežne, v poradí, v akom prichádzajú.  Dodávky objednaného tovaru budú realizované v čo najkratšom čase, najneskôr do 14 pracovných dní po prijatí objednávky. O vybavení  a zaslaní objednávky informuje predávajúci kupujúceho telefonicky alebo e-mailom.

Ak objednaný tovar nie je na sklade, zaväzuje sa predávajúci bezodkladne informovať  kupujúceho             e-mailom alebo telefonicky na prípadnú zmenu dodacej lehoty. Kupujúci bude mať v takomto prípade možnosť svoju objednávku stornovať alebo zmeniť.

Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru:

·        Slovenskou poštou - na dobierku,  poštovné je  závislé od hmotnosti zásielky (cca 4.00 - 5.00€) orientačná doba dodania 2-4 dni,

·        Prepravnou službou (kuriérom) - na dobierku, poštovné je od 8.00€, závislé od hmotnosti zásielky orientačná doba dodania do 48 hodín

·           Prepravcom TOPTRANS – na dobierku, ak je objednaný tovar väčšieho rozmeru ako 200x50x50 cm      alebo hmotnosť presahuje 45 kg. V tomto prípade cena dobierky je dohodou, telefonicky alebo e-mailom. Na túto prepravu sa nevzťahuje oslobodenie platby pre tovar nad cenovou hranicou 150€!

(objednávaný tovar zasielame na adresu udanú kupujúcim v objednávke)

Pri objednávkach nad 150€ poštovné neúčtujeme.

·        alebo pri osobnom odbere.

·        toto pravidlo sa neuplatňuje pri tovare väčších rozmerov, alebo hmotnosti (viď. bod vyššie).

5.      Ceny tovarov a platba

Ceny uvedené v internetovom obchode www.najtechnika.sksú platné v čase objednávania tovaru a záväzné pre predávajúceho i kupujúceho. Cena za objednaný tovar je vrátane DPH.

Objednávateľ uskutočňuje platbu za objednaný tovar:

·         zaplatením dobierky pri jej prevzatí,

·         vkladom na účet.
 

Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru objednávateľom zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho.

6.      Zrušenie objednávky

Storno objednávky môže kupujúci, bez udania dôvodu a bez súhlasu predávajúceho, uskutočniť najneskôr do 23 hodiny a 59 minúty daného dňa, kedy danú objednávku zaslal. Kupujúci zasiela storno svojej objednávky v tomto čase na náš e-mail info@najtechnika.sk.  

7.      Záručná doba

Záručná doba na predávaný tovar, ak nie je určené inak, je 24 mesiacov.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením     na internetovej stránke www.najtechnika.sk.

  

 

ORGANIZAČNÁ SMERNICA PRE SPRACÚVANIE A OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV V ORGANIZÁCII

 

Spoločnosť:

Názov: NajTechnika, s.r.o.

Sídlo: Kukučínova 4685/19, 926 01 Sereď

IČO: 47387866

DIČ: 2023852292

 

Dozorný orgán:

Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

Tel: 02/ 32 31 3214

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

 

ORGANIZAČNÁ SMERNICA PRE SPRACÚVANIE A OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV V ORGANIZÁCII

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

GDPR A INTERNETOVÉ OBCHODY

Akcie
Katalóg

Sortiment, ktoý nie je na stránke, ale len v týchto katalógoch si môžete objednať cez e-mail

 info@najtechnika.sk

 alebo na telefónnom čísle

+421 944 430 130.